12 Απρ 2014

Το Σάββατο του Λαζάρου


Lev Gillet (Λεβ Ζιλλέ - Μοναχού της Ανατολικής Εκκλησίας)

Στο σπίτι του Λαζάρου: Χριστοκεντρικές εμπειρίες ενός ερημίτου

Άγιος και Δίκαιος Λάζαρος ο φίλος του Χριστού

Επιμέλεια Σοφία Ντρέκου

Βυζαντινά Κάλαντα Λαζάρου με περιγραφή και βίντεο


Σοφία Ντρέκου